3 việc nhất định phải làm trong Tết Thanh Minh ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc xuống đường tham gia hội

Bạn đã biết một trong những ngày lễ quan trọng của người dân Trung Quốc là Tết Thanh Minh hay chưa? Trong Tết Thanh minh có những hoạt động gì diễn ra? Hãy cùng THANHMAIHSK giải đáp các thắc mắc đó ngay sau đây. 1. Cách nghĩ đúng về Tết Thanh Minh Trung Quốc Cũng…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY