Đội ngũ đào tạo

Tiến sĩ Trần Thanh Mai

T.S Trần Thanh Mai

Tiến sĩ ĐH Sư Phạm Hoa Trung -Vũ Hán. Giảng viên ĐH Hà Nội

Thạc sĩ Trần Hoài Tâm

TH.S Trần hoài tâm

Thạc sĩ ĐH Trung Sơn (Đài Loan). Giảng viên ĐH Hà Nội

TH.S Hoàng Thị Thu Trang

Thạc sĩ ĐH Ngoại Ngữ, Giảng viên ĐH Ngoại Ngữ, ĐH QGHN

T.S Phạm xuân nhật

NCS Tiến sĩ ĐH Trung Hoa. Giảng viên Đại học Kiến Trúc

TH.S phạm hồng minh

Thạc sĩ ĐH Phúc Hán, Giảng viên ĐH Phương Đông

th.s Dương ánh tuyết

Thạc sĩ ĐH Hà Nội, Giảng viên Đại họcPhương Đông

t.s Nguyễn thị thanh huệ

Tiến sĩ Học viện Khoa học Xã Hội – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Giảng viên ĐH Thủ Đô

t.s cao như nguyệt

Tiến sĩ ĐH Chiết Giang, Giảng viên ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN

th.s Trần Hoài Thu

Thạc sĩ ĐH Hà Nội, Giảng viên Đại học FPT

Tham gia bình luận: