Học tiếng Trung qua bài hát: Bạch nguyệt quang và nốt chu sa

Lời 2 bài hát 那时滚烫的心跳Nà shí gǔntàng de xīntiàoKhi ấy con tim xốn xang 也曾无处遁逃Yě céng wú chù dùn táoĐã từng không biết trốn nơi nào 像一团烈火燃烧Xiàng yī tuán lièhuǒ ránshāoTựa như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt 烧尽跨不过的桥Shāo jǐn kuà bùguò de qiáoĐốt trụi cây cầu ngăn cách 时光匆匆地跑Shíguāng cōngcōng de pǎoThời…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY