Cách đổi số nhanh

Post by On Tháng Ba 13, 2014

 

 THANHMAIHSK xin giới thiệu cách đổi số nhanh trong tiếng Trung tới các bạn yêu thích muốn tìm hiểu và học tiếng Trung

ĐỔI CON SỐ

1-    Bảng so sánh ( trung- việt)

Tiếngtrung( 4 số 0)

Tiếngviệt( 3 số 0)

Chục

Trăm

Nghìn( 1 000)- 3 số 0

万(1 0000)- 4 số 0

Chục nghìn

十万

Trăm nghìn

百万

Triệu (1 000 000)- 6 số 0

千万

Chục triệu

亿(1 0000 0000)- 8 số 0

Trăm triệu

十亿

Tỷ( 1 000 000 000)- 9 số 0

百亿

Chục tỷ

千亿

Trăm tỷ

万亿

Nghìn tỷ

 

 

 2- Cách đổi nhanh:

2-a. —-(+ 0)——–> Nghìn( đối với trường hợp < 100万)

Ví dụ: 1 万———–> 10 nghìn

30.5万——->305 nghìn

3.05万——->30,5 nghìn

2-b. —-(-00)——–> Triệu(đối với trường hợp ≥100万)

Ví dụ: 100万——-> 1 triệu

350万——-> 3,5 triệu

3千万( 3 000 万)——-> 30 triệu

9853万——->98,53 triệu

2-c.亿—-(+00)——-> Triệu (đối với trường hợp ≤10亿)

Ví dụ:     6.2亿——->620 triệu

41.15亿——-> 4115 triệu

0.5亿——->50 triệu

2-d.亿—-(-0)—> tỷ (đối với trường hợp  ≥10亿)

30亿——-> 3 tỷ

41.15亿——->4,115 tỷ

305亿——->30,5 tỷ