Thú vị với các hình ảnh họ tên trong tiếng Trung (p2)

Mấy tuần trước, các bạn đã được xem hình ảnh của 10 loại họ tên trong tiếng Trung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp tục 10 hình ảnh họ tên trong tiếng Trung khác cho các bạn nhé!

 1. Bạch , Thôi , Khang , Mao
 2. Khưu, Tần, Giang, Sử
 3. Uông, Điền, Nhậm, Khương
 4. Đàm , Liêu , Trâu , Hùng
 5. Kim, Lục , Hách, Khổng
 6. Đỗ , Đới, Hạ, Chung
 7. Diệp, Diêm, Dư, Phan
 8. Tô, Lư, Tưởng , Thái
 9. Giả , Đinh, Ngụy, Tiết
 10. Viên, Đặng, Hứa, Phó
  Đừng quên tìm kiếm các khóa học tiếng trung tại THANHMAIHSK nhé
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY