Thành ngữ – cách ngôn thường gặp ( p5 )

Thành ngữ – cách ngôn thường gặp ( p5 ) 身孤势孤 thân thế cô độc 晨昏甘旨 ēn hūn gān zhǐ Thần hôn cam chỉ Sớm tối, của lạ vật ngon Làm phận con là người hiếu thảo với cha mẹ thì đầu hôm, sớm mai, lui tới thường xuyên chăm sóc cha mẹ,của ngon vật…

Thành ngữ, cách ngôn ( p5 )

Thành ngữ, cách ngôn ( p5 ) 一大犬形多犬吠声 Nhất khuyển phệ hình đa khuyển phệ thanh 1 con chó thấy bóng thì sủa, nhiều con chó nghe thấy tiếng sủa thì cũng hùa theo Ví với việc a dua hùa nhau làm điều gì khi không rõ sự việc 一失足成千古恨 Nhất thất túc thành thiên…

Thú vị với Hán Tự tiếng Trung ( p3 )

 [ 生 ] Sinh Sinh là sinh mệnh Thiên địa trong trời đất không ngừng biến hóa Dùng quan điểm của sinh mệnh để quan sát trời đất, vạn vật và con người Là nòng cốt của nền văn hóa Trung Quốc, nó cho thấy người Trung Quốc luôn hướng đến tìm kiếm sự hài…

Thú vị với Hán tự tiếng Trung ( p5 )

 [ 本 ] Bản, Bổn Bản là căn bản ( 根本 ), “ 本草” thảo mộc là để chỉ y dược. “Dân lấy coi thực là trời, quốc lấy dân làm gốc” (民以食为天,过以民为本) là cách duy nhất để kế thừa sự nghiệp giữ nước của ông cha. Bằng không sẽ biến thành bỏ gốc lấy…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY