Tên người nước ngoài trong tiếng Trung ( Phần 3)

86049e9djw1e5nxvw6l7ej20dw08omxw

Người Trung Quốc thường có thói quen dịch tên người nước ngoài thành tiếng Trung, điều này đã khiến không ít những người học tiếng Trung gặp phải khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết khó khăn này với bộ sưu tập “ Tên người nước ngoài trong tiếng Trung” của THANHMAIHSK nhé!

 1. Laura劳拉 – láo lā
 2. Lena莉娜 –  lì nà
 3. Lydia莉迪娅 – lì dí yà
 4. Lillian莉莲 – lì lián
 5. Linda琳达 – lín dá
 6. Lisa丽莎 – lì shā
 7. Liz莉兹 – lì zī
 8. Lorraine罗琳 –  luó lín
 9. Louisa路易莎 –  lùyì shā
 10. Louise路易丝 –  lùyì sī
 11. Lucia露西娅 – lù xī yà
 12. Lucy露茜 – lù qiàn
 13. Lucine露西妮 – lù xī nī
 14. Lulu露露 – lù lù
 15. Lynn林恩 – lín ēn
 16. Maggie玛姬 – mǎ jī
 17. Mamie玛米 – mǎ mǐ
 18. Manda曼达 – màn dá
 19. Mandy曼迪 – màn dí
 20. Margaret玛格丽特 – mǎ gé lì tè
 21. Mariah玛丽亚 – mǎlìyà
 22. Martha玛莎 – mǎ shā
 23. Mary玛丽 – mǎlì
 24. Matilda玛蒂尔达 – mǎ dì ěr dá
 25. Maureen莫琳 – mò lín
 26. Mavis梅维丝 – méi wéi sī
 27. Maxine玛克辛 – mǎ kè xīn
 28. May梅 –  méi
 29. Mayme梅米 – méi mǐ
 30. Megan梅甘 – méi gān
 31. Melinda梅琳达 – méi lín dá
 32. Melissa梅利莎 – méi lì shā
 33. Melody美洛蒂 – měi luò dì
 34. Mercedes默西迪丝 – mò xī dí sī
 35. Meredith梅瑞狄斯 – méi ruì dí sī
 36. Michelle米歇尔 – mǐ xiē ěr
 37. Milly米莉 – mǐ lì
 38. Miranda米兰达 – mǐlán dá
 39. Miriam米里亚姆 – mǐ lǐ yǎ mǔ
 40. Miya米娅 – mǐ yà
 41. Molly茉莉 – mòlì
 42. Monica莫尼卡 – mò ní kǎ
 43. Nancy南茜 – nán qiàn
 44. Natalie娜塔莉 – nà tǎ lì
 45. Natasha娜塔莎 – nà tǎ shā
 46. Nicole妮可 –  nī kě
 47. Nikita尼基塔 – ní jī tǎ
 48. Nina尼娜 – ní nà
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY