Học tiếng Trung qua bài hát Hạ Sơn Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Hạ Sơn là bài hát nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội như facebook, tiktok trong năm 2020 vừa qua. Nếu bạn còn chưa nghe qua bài hát này thì đừng bỏ lỡ bài viết hướng dẫn học tiếng Trung qua bài hát Hạ Sơn sau nhé! Lời Trung, phiên âm và dịch nghĩa…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY