Hướng dẫn xin thư chấp nhận của giáo sư hướng dẫn

Xin thư chấp thuận của giáo sư hướng dẫn là yêu cầu bắt buộc bạn phải làm nếu muốn apply học bổng CSC. Vậy xin thư chấp thuận thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn chi tiết. Các bước xin thư chấp thuận Chuẩn bị giấy tờ Đây là bước đệm vô cùng…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY