Từ vựng chỉ thời gian trong tiếng Trung

Bạn gặp khó khăn không biết diễn đạt ý về thời gian bằng tiếng Trung? Trong nội dung bài viết sau, THANHMAIHSK sẽ cung cấp cho bạn các từ vựng chỉ thời gian trong tiếng Trung thường gặp.  Từ vựng chỉ thời gian trong tiếng Trung Từ vựng chỉ thời gian tiếng Trung – ngày,…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY