Phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

Mỗi đất nước sẽ có một cách đón năm mới riêng, mang bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn những điểm riêng trong phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới.  Trung Quốc Với người Trung Quốc, trong dịp Tết nhất…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY