Học tiếng Trung có khó như nhiều người nghĩ không?

Học tiếng Phồn thể hay giản thể

Khi bắt đầu học tiếng Trung, nhiều người sẽ cảm thấy rất khó khăn và nản chí. Nhất là sự khác biệt giữa chữ Latinh của Việt Nam và chữ tượng hình của Trung Quốc sẽ khiến mọi người càng thêm e ngại. Tuy nhiên, học tiếng Trung có khó như thế hay không? Hãy…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY