Bạn bị cắt học bổng Trung Quốc trong trường hợp nào?

Hàng năm, chính phủ Trung Quốc đầu tư rất nhiều để phát triển giáo dục, thu hút nhân tài. Khi đi du học Trung Quốc, các bạn học sinh thường băn khoăn về việc làm thế nào để duy trì học bổng? Trường hợp nào sẽ bị cắt học bổng? Bài viết sau sẽ giải…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY