Đồ dùng gia đình bằng tiếng Trung bạn nhất định phải biết

Bạn không có đủ vốn từ vựng để giao tiếp về các hoạt động hàng ngày của mình? Bạn không có đủ vốn từ vựng để miêu tả đồ dùng trong nhà của mình? Cùng THANHMAIHSK theo dõi bài viết và học các từ vựng cần thiết về đồ dùng gia đình bằng tiếng Trung…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY