Lịch khai giảng dự kiến tháng 02 và 03/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 1 – Nguyên Hồng

COVER-01

Lịch khai giảng dự kiến tháng 02 và 03/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 1 – Nguyên Hồng đã có. Check ngay các lớp mà bạn cần để đăng ký học sớm nhé!

KHOÁ HỌC CƠ BẢN 4 KỸ NĂNG (Nghe-Nói-Đọc-Viết)
Đối tượng: Các bạn yêu thích học tiếng Trung, muốn có nền tảng tiếng Trung chắc cả 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT.
Trong đó:
 CƠ BẢN 1: Dành cho các bạn học từ đầu, học xong đủ trình độ thi HSK3 (80 giờ học(tức 80 tiếng thời gian học cho cả khóa))
Thời gian khai giảng dự kiến:

 • TỐI: 27/02 (Tối 3-5-7)

18h15-20h45

 • TỐI: 12/03 (Tối 2-4-6)

17h30-19h30

 • TỐI: 18/03 (Sáng 3-5-CN)

18h30-30h30

 • SÁNG: 28/03 (Sáng 2-4-6)

09h00-11h00
 CƠ BẢN 2: Dành cho các bạn đã học hết quyển 3 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK3 hoặc đã học hết khoá cơ bản 1. Đầu ra chuẩn HSK4. (29 buổi)
Thời gian khai giảng dự kiến:

 • TỐI: 07/03 (Tối 2-4-6 )

18h00-20h30

 • TỐI: 11/03 (Tối 3-5-CN )

18h30-20h30

 • TỐI: 30/03 (Tối 2-4-6 )

18h30-20h30
 CƠ BẢN 3: Dành cho các bạn đã học hết quyển 4 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK4 hoặc đã học hết khoá cơ bản 2. Đầu ra chuẩn HSK5. (72 giờ học (tức 72 tiếng thời gian cả khóa học))
Thời gian khai giảng dự kiến:

 • Tối: 19/03 (tối 2-4-6)

18h30-20h30

 • Tối: 29/03 (tối 3-5-7)

18h30-20h30
  Lớp UD (tiếng Trung ứng dụng): Dành cho các bạn mới tiếp cận tiếng Trung hoặc người bắt đầu có nhu cầu học tiếng Trung trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chú trọng giao tiếp và tính sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Học xong vừa giao tiếp tốt vừa tự thi được HSK (30 giờ học (tức 30 tiếng tổng thời lượng khóa học)

 • Lớp Ứng Dụng 1

Tối: 14/03 (tối 2-4-6)
19h45-21h15

 • Lớp Ứng Dụng 1

Tối: 31/01 (tối 2-4-6)
19h45-21h15

 • Lớp Ứng Dụng 2

Tối: 10/03 (tối 3-5-7)
19h45-21h15
 
➽  Lớp HSK5, ôn luyện thi HSK5 (60 giờ học (tức 60 tiếng tổng thời lượng khóa học))
Lớp dự kiến: 10/03 Học 3-5-7: 18h30-20h30
➽  Lớp HSK6: ôn luyện thi HSK6 (60 giờ học (tức 60 tiếng tổng thời lượng khóa học))
Lớp dự kiến: 24/03 Học 3-5-7: 18h15-20h15
CÁCH THỨC LIÊN HỆ – ĐĂNG KÝ HỌC:
=> Đăng ký trực tiếp tại trung tâm

Cú pháp: ten-sdt-tenlopdk

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY