Học tiếng Trung qua đoạn hội thoại (Phần 20)

Post by On Tháng Chín 15, 2014

Học tiếng Trung qua đoạn hội thoại (Phần 20)

Cùng học tiếng Trung qua những đoạn hội thoại ngắn nhưng cực hiệu quả cùng THANHMAIHSK nhé !!!

học tiếng trung qua đoạn hội thoại

刘少华:哎,怎么了?

/Liúshǎohuá: Āi zěnme le?/

Lưu Thiếu Hoa: Ơ kìa, bị làm sao thế này

 

赵玉兰:你换个台试试。

/Zhào yù lán: Nǐ huàn ge tái shìshi./

Triệu Ngọc Lan: Cậu thử chuyển sang kênh khác xem sao

 

刘少华:别的台也这样。

/Liú shǎo huá: Bié de tái yě zhèyàng./

Lưu Thiếu Hoa: Kênh khác thì vẫn bị như thế thôi

 

赵玉兰:是不是电视机出毛病了?

/Zhào yù lán: Shì bù shì diànshì jī chū máobìng le?/

Triệu Ngọc Lan: Hay là ti vi bị hỏng?