Đề thi thử HSK6(1002)

Thanhmaihsk xin trân trọng giới thiệu với các bạn mẫu đề thi thử HSK6. 

1. Cơ chế chấm điểm HSK4,5,6

 Kĩ năngTổng điểmSố câuĐiểm 1 câu
HSK 4Nghe10045100/45=2,2 điểm
Đọc10040100/40=2,5 điểm
Viết6010 câu đầu6 điểm
405 câu tiếp8 điểm
HSK 5Nghe10045100/45= 2,2 điểm
Đọc10045100/45= 2,2 điểm
Viết4085 điểm
60230 điểm
HSK 6Nghe100502 điểm
Đọc100502 điểm
Viết1001100 điểm

2. Đề thi thử HSK6Đây là link bài nghe:  TẢI VỀ  các bạn tải về và bắt đầu làm bài[WATU 6]

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY