Công tác chăm sóc học viên tại THANHMAIHSK cơ sở TP. HCM

Nếu như học ở các Trung tâm Ngoại Ngữ khác bạn phải đối mặt với :
 Thiếu tài liệu học tập?
 Phải nghỉ học đột xuất?
 Thiếu bút thậm chí là không mang bút và vở?
 Lịch học bị trùng muốn đổi lớp?

ĐỪNG LO!!! Đội ngũ nhân viên của THANHMAIHSK luôn cố gắng giúp đỡ tạo điều kiện cho học viên hết mức có thể!

brr

 Thiếu tài liệu học tập ư? Chúng tớ có thể gửi cho các bạn bất cứ lúc nào!
 Phải nghỉ học đột xuất? Chúng tớ sẽ sắp xếp trợ giảng giúp các bạn học đủ kiến thức buổi nghỉ hoặc sắp xếp vào lớp học có cùng tiến độ!
 Thiếu đồ dùng học tập ư? Càng không phải lo, chúng tớ có sẵn bút và giấy cho các bạn!
 Lịch học bị trùng ? Hãy nhắc ngay với chúng tớ để có thể cố gắng sắp xếp lại lịch học của bạn!

Đội ngũ giáo vụ tại TP. HCM luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ khi nào các bạn cần, bởi vì chúng tớ luôn coi học viên là những người bạn thân thiết do đó luôn dùng cả tấm lòng để giúp đỡ các bạn được học tập tốt nhất!!!

Xem ngay lịch khai giảng dự kiến các khóa học tiếng Hoa tháng 11 tại cơ sở TP. HCM : https://goo.gl/rN7L0F

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY