Cô Phạm Hồng Ngọc

§ Chức vụ : Giảng viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

§ Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy: Tiếng Trung tổng hợp, tiếng Trung chuyên ngành, Boya 1, Boya 2

§ Tính cách: Tâm lý, dễ gần, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, sôi nổi, hoà đồng, lạc quan

§ Phương châm làm việc: Đúng mực, đúng giờ, đúng cách! Cô luôn áp dụng những kinh nghiệm trong thời gian đi học và đặt bản thân mình trong tư cách là học viên để có thể hiểu được những khó khăn mà học viên mình gặp phải trong suốt quá trình học. Qua đó giúp học viên của mình tiếp thu bài tốt hơn.

Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY