Câu phức trong tiếng Trung

Câu phức là một nội dung ngữ pháp trọng điểm trong tiếng trung. Để nắm bắt được cách nói sao cho hay và vẫn đảm bảo nội dung ngữ pháp, chúng ta cần tìm hiểu về câu phức. Hãy cùng THANHMAIHSK tìm hiểu về câu phức trong tiếng trung nhé.

Câu phức trong tiếng Trung
Ngữ pháp tiếng Trung thông dụng

Câu phức điều kiện

Vế câu đầu nói rõ điều kiện xảy ra vấn đề, vế câu sau nói ra kết quả của hành động.

  • 只要他来,我就不走了。

 Zhǐyào tā lái, wǒ jiù bù zǒule. 

Chỉ cần anh ấy đến, tôi sẽ không đi.

  • 只有不懈地努力,才能考上大学。

 Zhǐyǒu bùxiè de nǔlì cáinéng kǎo shàng dàxué. 

Chỉ bằng những nỗ lực không ngừng, tôi mới có thể được nhận vào đại học.

Câu phức nhân quả 

Vế câu đầu chỉ nguyên nhân, vế câu sau chỉ kết quả của hành động.

  • 因为他不爱我,所以我只好离开。

 Yīnwèi tā bù ài wǒ, suǒyǐ wǒ zhǐhǎo líkāi.

Vì anh ấy không yêu tôi nên tôi phải ra đi.

  • 由于他不知道这件事情,因此我会跟他说。

 Yóuyú tā bù zhīdào zhè jiàn shìqíng, yīncǐ wǒ huì gēn tā shuō.

Vì anh ấy không biết điều này, tôi sẽ nói với anh ấy.

  • 既然他不喜欢,我就不勉强他。

 Jìrán tā bù xǐhuān, wǒ jiù bù miǎnqiáng tā。 

Vì anh ấy không thích nên tôi sẽ không ép buộc anh ấy.

Câu phức mục đích

Một vế câu biểu thị phương thức, vế câu còn lại sẽ biểu thị mục đích.

  • 我吃蔬菜以便减肥。

Wǒ chī shūcài yǐbiàn jiǎnféi. 

Tôi ăn rau để giảm cân.

  • 为了让真相大白,他积极调查。

Wèile ràng zhēnxiàng dàbái, tā jījí diàochá.

Để sự thật được sáng tỏ, anh đã tích cực điều tra.

Câu phức vô điều kiện

Vế câu trước biểu thị điều kiện, vế câu sau nói rõ kết quả

  • 不管发生什么事情,他一定不会放弃。

 Bùguǎn fāshēng shénme shìqíng, tā yīdìng bù huì fàngqì. 

Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

  • 无论事情怎么糟糕,他还坚持努力下去。

 Wúlùn shìqíng zěnme zāogāo, tā hái jiānchí nǔlì xiàqù. 

Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, anh ấy vẫn không ngừng nỗ lực.

Như vậy THANHMAIHSK đã cùng các bạn ôn tập về câu phức trong tiếng trung, chúc các bạn có những giây phút tự học bổ ích cùng THANHMAIHSK.

Xem thêm:

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY