BÍ QUYẾT LUYỆN THI HSK4 – KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

I. Đặc điểm bài đọc hiểu:

Bài đọc hiểu (cụ thể là HSK) chia thành 3 dạng: dạng 1 là chọn từ điền trống, dạng 2 là sắp xếp thứ tự, dạng 3 là chọn đáp án ABCD

1. Dạng 1: Chọn từ điền trống:

Dạng bài này luyện kĩ năng nắm bắt cách dùng của các từ loại trong tiếng Trung như: Động từ, danh từ, tính từ, phó từ, liên từ.

2. Dạng 2: Sắp xếp thứ tự

Dạng bài này để kiểm tra đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh, đặc biệt chú trọng đến khả năng nắm bắt ngữ nghĩa của từ ngữ và quan hệ từ.Dạng bài này yêu cầu thí sinh sắp xếp thứ tự câu (hoặc phân câu, thành phần câu) dựa vào nội dung đã cho. Loại đề này vừa có thể là những câu văn dài, vừa có thể là một đoạn văn. Chúng thường đề cập đến các vấn đề trong cuộc sống hay những kiến thức khoa học kĩ thuật.

3. Dạng 3: Chọn đáp án ABCD

Dạng bài này để kiểm tra khả năng nắm rõ tình tiết trong đoạn và khả năng nắm bắt nội dung chính của đoạn nội dung.

II. Các kĩ năng cần chuẩn bị:Đối với từng dạng, chúng ta có những kĩ năng tương ứng:

1. Dạng 1: Chọn từ điền trống

§  Đọc kĩ bảng từ và từng câu trong đề bài.§  Nắm chắc cách dùng của các từ thường gặp và cách phối hợp từ.§  Có thể thông qua các vị trí khuyết (chủ ngữ, trạng ngữ, động từ chính trong vị ngữ, tân ngữ, bổ ngữ) để tiến hành chọn từ.

§  Căn cứ vào từ loại để phán đoán, loại trừ, chọn từ.

§  Căn cứ vào văn cảnh (trước và sau chỗ trống) để đoán nghĩa của từ, tiến đến chọn từ.

2. Dạng 2: Sắp xếp thứ tự

§  Đọc lướt đề bài, xác định đề bài yêu cầu sắp xếp các thành phần thành câu, hay sắp xếp các câu thành đoạn.

§  Chú ý các quan hệ từ, đại từ nhân xưng và chỉ thị, trật từ thời gian, trật tự logic giữa các câu.

§  Chú ý thứ tự các thành phần trong câu, thường là (chủ ngữ, vị ngữ).

3. Dạng 3: Chọn đáp án ABCD

§  Đọc câu hỏi và đáp án trước, tìm các thông tin có ích.

§  Chú ý câu thứ nhất, tìm ra kết cấu của đoạn nội dung, dự đoán kết quả

§  Dựa vào câu hỏi đi tìm nguyên văn có liên quan, tìm ra từ khóa, kiểm nghiệm đáp án đã dự đoán để đưa ra đáp án cuối cùng.

Các dạng trọng điểm:

a. Dạng đề kể về một sự việc: ai làm gì, nên làm gì , nên làm như thế nào (VD: 为了提高教学效果,应该让孩子:ABC ), mục đích của việc làm là gì (VD: 节约纸主要是为了:A B C).

b. Hỏi nội dung chính của đoạn văn.

c.Dạng đề nguyên nhân: với dạng đề này đáp án thường xuất hiện trước hoặc sau các từ chỉ nguyên nhân hoặc dẫn ra nguyên nhân như:  由于,因为,之所以,是因为,为什么……..

d. Dạng đề so sánh hay chuyển ý:Câu so sánh thường dùng các kết cấu so sánh hay từ biểu thị sự so sánh:  比,像,不如,A没有B形,A超过B…….Câu chuyển ý thường dùng các từ chuyển ý: 却,然而…..Các nội dung trọng điểm thi chính là các nội dung nằm sau các từ biểu thị sự chuyến ý đó.e. Đoạn văn dài (gồm 2 – 3 đoạn ngắn)Thực chất đoạn văn dài giống như các đoạn văn ngắn, gồm 2- 3 câu hỏi liên quan dến 2 – 3 nội dung trọng điểm trong đoạn văn. Vì vậy, kĩ năng làm dạng đề này giống những dạng đề trên.

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY