Giải mã 着呢 được dùng như thế nào

Bạn có biết cách dùng 着呢 không? Bạn đã từng nhầm lẫn cách sử dụng của 着呢 chưa?Cùng học tiếng trung quốc và giải mã 着呢 trong cách hành văn cũng như giao tiếp hàng ngày của người bản xứ nhé.

Như các bạn đã biết , 着呢 ( zhe ne ) thường được dùng sau hình dung từ và đoản ngữ để biểu thị trình độ cao có với nghĩa nhấn mạnh hoặc khoa trương. 着呢 còn ha được viết thành 着呐 ( zhe na )  và 着哪 ( zhe nei ). Nhưng trong rất nhiều câu着呢 không đóng vai trò làm trợ từ ngữ khí mà nó được tách ra thành trợ từ động thái着 +  từ ngữ khí呢 để biểu thị động tác hay trạng thái đang diễn ra.

着呢 đóng vai trò làm trợ từ ngữ khí!

vd 1: 他的书多着呢。tā de shū duō zhe ne .

Nó có rất nhiều sách đấy

vd2 : 这个东西,复杂着呐。zhè ge dōng xi , fù zá zhe na .

cái đồ này phức tạp quá

vd3: 这本小说有意思着呢。zhè běn xiǎo shuō yǒu yì sì zhe ne .

cuốn tiểu thuyết này rất thú vị.

giải đáp cách dùng 着呢
Giải đáp cách dùng 着呢

Trợ từ động thái 着 + từ ngữ khí呢

vd4 : 他们那个会正在开着呢。 tā men nà ge huì zhèng zài kāi zhe ne .

Hội đó vẫn còn đang họp.

vd5: 输在桌子上放着呢。shū zài zhuō zi  shàng fàng zhe ne .

sách ở trên bàn đó.

vd6: 你自己去看,上边都写着那。

nǐ zì jǐ qù kàn , shàng biān dōu xiě zhe nei .

mày tự đi mà xem đi, ở trên có viết đấy.

Nhận xét:

Nhìn vào những ví dụ 1, 2, 3 trên chúng ta có thể thấy 着呢 ở đây biểu thị mức độ nhấn mạnh như nhiều, phức tạp, rất… còn ở ví ụ 4, 5 , 6 biểu thị 1 động tác đang diễn ra như hội nghị vẫn đang họp, sách vẫn được để trên bàn, những thứ đã viết vẫn chưa xóa đi….

Có 1 điều khác biệt nữa là khi 着呢 đóng vai trò làm từ ngữ khí thì không thể thêm bất cứ thành phần nào vào giữa , còn khi đóng là 着 + 呢 thì có thể thêm thành phần khác vào giữa.

vd1: 他们正在开这会呢。 tā men zhèng zài kāi zhe huì ne .

họ vẫn còn đang họp.

vd2: 桌子上放着花瓶呢。 zhuō zi shàng fàng zhe huā píng ne .

Trên bàn có đặt lọ hoa.

Trong câu có着呢 đóng vai trò làm từ ngữ khí thì có thể bỏ呢 còn nếu là着 + 呢 thì không thể lược bỏ呢.

vd3: 他们正在开这会。tā men zhèng zài kāi zhe huì

họ vẫn đang họp

vd4 : 你自己去看,他们上边写着字. nǐ zì jǐ qù kàn , tā men shàng biān xiě zhe zì .

Hãy tự mình đi xem, trên đó có ghi những dòng chữ.

Trên đây là cách dùng 着呢 mà nhiều người hay nhầm lẫn. Lưu vào và nhớ học tập để tăng khả năng ngôn ngữ của mình nhé.

Xem thêm:

Lịch khai giảng dự kiến tháng 5 tại các cơ sở của THANHMAIHSK cũng đã có, xem ngay tại đây

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY