Thanh điệu trong tiếng Trung- Cách sử dụng và biến điệu

Từ ngữ trong tiếng Trung có lên xuống nhịp nhàng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thanh điệu. Bạn đã thể hiện đúng thanh điệu cần có của từ hay chưa. Hãy cùng theo dõi tổng hợp thanh điệu trong tiếng Trung cùng THANHMAIHSK ngay sau đây nhé.

1. Hệ thống thanh điệu trong tiếng Trung

Trong hệ thống ngôn ngữ tiếng Trung có 4 thanh điệu. 

Hệ thống thanh điệu trong tiếng Trung

Cách đọc:

Thanh 1: bā (thanh ngang): đọc đều, ngang bằng, kéo dài hơi trên độ cao 5- 5.

Thanh 2: bá (thanh sắc): đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt, đi từ độ cao 3- 5.

Thanh 3: bǎ (thanh hỏi): đọc gần giống dấu hỏi trong tiếng Việt. Hơi đẩy từ thấp xuống thấp nhất rồi lại lên cao vừa: 2 – 1 – 4

Thanh 4: bà (thanh huyền): đọc giữa dấu huyền và dấu nặng. Hơi đi từ cao nhất xuống thấp nhất 5 – 1.

Chú ý:

Là người Việt Nam khi học tiếng Trung thường dễ nhầm giữa thanh 1 và thanh 4. Vì vậy khi đọc thanh 4, bạn có thể gật đầu để âm phát ra chuẩn xác hơn.

Bên cạnh 4 thanh chính, tiếng Trung còn có thanh nhẹ, biểu thị bằng việc không có dấu. Thanh này được đọc ngắn hơi hơn thanh 1, nhẹ và nhanh. 

Ví dụ: Māma, Bàba

2. Biến điệu các thanh điệu trong tiếng Trung

Khi 2 thanh ba đi cùng nhau

  • Với 2 âm tiết

Khi 2 thanh ba đi cùng nhau, thanh điệu thứ 1 sẽ chuyển thành thanh 2

Ví dụ: Nǐ hǎo => Ní hǎo

Hěn hǎo => Hén hǎo

  • Với 3 âm tiết

Với 3 thanh ba đi cùng nhau, thanh ở giữa được biến âm thành thanh 2.

Ví dụ: Wǒ hěn hǎo => Wǒhénhǎo

Wǒ xiǎng nǐ => Wǒ xiáng nǐ

  • Với 4 âm tiết

Trường hợp 4 thanh ba đi cùng nhau, bạn có thể chia theo cặp để đổi âm tiết thứ 1 và 3

Ví dụ: Wǒ yě xiǎng nǐ => Wó yě xiáng nǐ

Hoặc đổi 3 thanh điệu đầu thành thanh 2

Ví dụ: Wǒ yě xiǎng nǐ => Wó yé xiáng nǐ

Biến điệu với bù và yī

  • Khi bù,  yī đi với thanh 1,2,3 vẫn giữ nguyên cách đọc, cách viết

Ví dụ: Bù zhīdào: Không biết

Bù wàng: không quên

  • Khi bù,  yī đi với thanh 4 thì bù,  yī sẽ vẫn giữ nguyên cách viết nhưng đọc thành thanh 2

Ví dụ: Yītiān đọc là Yítiān : 1 ngày

Bùshì đọc là Búshì

Trên đây là tổng hợp về các thanh điệu trong tiếng Trung. Mong rằng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không còn bị nhầm thanh điệu tiếng Trung nữa. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung và đạt được mục tiêu của mình. 

Xem thêm:

Học tiếng Trung không hề khó cùng THANHMAIHSK. Để lại thông tin cho chúng mình để được tư vấn về các khóa học bạn nhé

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY