Giải nghĩa ý nghĩa “Dĩ hòa vi quý” và hiểu sâu ý đồ của cao nhân

Thành ngữ không có nghĩa là sống thờ ơ, hạ thấp bản thân

“Dĩ hòa vi quý” là lời khuyên của đạo Nho từ ngàn đời xưa truyền lại cho thế hệ con cháu. Câu nói là bài học về lối sống đẹp, phát triển tính cách bản thân và hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, sống dĩ hòa vi quý không có nghĩa là ba phải,…

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY