31 Th3

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO DU HỌC TRUNG QUỐC 2018

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO DU HỌC TRUNG QUỐC 2018
5 (100%) 3 votes

HỘI THẢO DU HỌC TRUNG QUỐC 2018 – DẪN ĐẦU CHIẾM LĨNH TƯƠNG LAI

hinh-anh-dang-ky-hoi-thao-du-hoc-trung-quoc-1

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN MAIL GIỮ CHỖ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!

THỜI GIAN: 17:30 NGÀY 15/04/2018
ĐỊA ĐIỂM: Tầng 3, CharmVit Building, 117 Trần Duy Hưng, HÀ NỘI (Hội trường công ty cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam)
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK
HOTLINE: 0931715889
EMAIL: INFO@THANHMAIHSK.EDU.VN

  • Đối với các bạn học sinh, Hội thảo du học Trung Quốc lần thứ 3 do trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tổ chức sẽ là nơi các bạn tìm được thông tin các suất học bổng cực kỳ hấp dẫn đến từ chính phủ Trung Quốc. Không cần có thành tích quá xuất sắc, giấc mơ du học Trung Quốc vẫn nằm trong tầm tay của bạn.

hinh-anh-dang-ky-hoi-thao-du-hoc-trung-quoc-2

  • Đối với các vị phụ huynh, lần đầu tiên các vị phụ huynh sẽ được trực tiếp tiếp xúc với đại diện các trường đại học Trung Quốc để tìm hiểu và yên tâm hơn về lựa chọn du học Trung Quốc cho con em mình.

hinh-anh-dang-ky-hoi-thao-du-hoc-trung-quoc-3

  • Đối với các doanh nghiệp, hội thảo lần này là cơ hội để quảng bá cơ hội nghề nghiệp sử dụng lao động  tiếng Trung đến rộng rãi các vị phụ huynh và học sinh, những nhân tài tiềm năng trong tương lai.

hinh-anh-dang-ky-hoi-thao-du-hoc-trung-quoc-4

  • Đối với các CLB tiếng Trung các trường đại học, hội thảo là cơ hội đưa hình ảnh của clb mình đến rộng rãi hơn cộng đồng người học tiếng Trung và yêu thích văn hóa Trung Quốc.

Tất cả sẽ cùng hội ngộ trong một chương trình lớn và quy mô về du học Trung Quốc, ngay tháng 4 này.

THANHMAIHSK hẹn gặp bạn một ngày sớm nhất!!!

30 Th3

Ngữ pháp HSK5

Hình ảnh Ngữ pháp HSK5 đầy đủ nhất
Ngữ pháp HSK5
5 (100%) 1 vote

Tổng hợp các chủ điểm ngữ pháp HSK5 giúp bạn luyện thi HSK 5 đạt điểm cao. Full tài liệu HSK5 mới nhất cho bạn.

Ngữ pháp là một trong những chủ điểm thi quan trọng của bài thi HSK 5. Để giúp các bạn luyện thi HSK5 tốt nhất, Thanhmaihsk đã tổng hợp giúp bạn một số cấu trúc ngữ pháp hsk5 thường gặp trong bài thi để bạn ôn luyện nhé!

Cấu trúc ngữ pháp đề thi HSK cấp 5

Chủ điểm Cấu trúc
Phó từ Subject + Verb + 得 + 倒 + Adjective
足足 足足 + Verb
一再 Subj. + 一再 + Verb
向来 Subject + 向来(都) + Verb/Verb Phrase
果然 果然 + Predicate
似乎 Subj. + 似乎 ⋯⋯
凡是 凡是 + Noun 都 / 就 / 一律 + Predicate
偏偏 A ,Subject + 偏偏 + B
一律 一律 + Predicate
无非 + 是 无非 + 是 + Verb / Noun
千万 千万 + Verb/Verb Phrase
到时候 A, 到时候 + B
何必 Subj. + 何必 + Predicate
竟然 Subj. + 竟然 ⋯⋯
Trợ từ 来着 Sentence + 来着
Liên từ 以免 以免 + Verb Phrase
总之 (⋯⋯ ,)总之 ,⋯⋯
 则 Clause 1,+ 则 + Clause 2
Danh từ  本 本 + Noun
Word + 性
Mạo từ 是否 是否 + Verb/Adjective
与否 Verb/Adjective + 与否
Noun + 之 + Noun
 呗 Sentence + 呗
Giới từ 鉴于 鉴于 + observation, conclusion/suggestion
Cấu trúc câu 岂不是 岂不是 + rhetorical question
非…不可 Subject + 非 + verb/verb phrase + 不可
与其…不如 与其 + A,宁可 / 宁愿 / 宁肯)+ B
Subject + 兼 + Verb + A + 和 + B
莫非 Subject + 莫非 + rhetorical question
由此 由此 + Verb
莫过于 Object 1 + 莫过于 + Object 2
不愧是 不愧是(不愧为)+ N
由…做主 Area of responsibility + 由 + Person(s) + 做主
非得… 不可 非得 + Action + 不可/不行/不成
一来…二来 一来 + Reason 1 ,二来 + Reason 2
以… 为 以 + A + 为 + B
Động từ 谅 + Subject + Verb phrase
在于 ⋯⋯ 在于 ⋯⋯
Trợ động từ 非要 Subject + 非要 + Verb
Cụm động từ 不屑 Subject + 不屑(于) + Verb

Tài liệu ôn thi HSK cấp 5

(Nguồn: https://resources.allsetlearning.com)

>>>>Luyện thi HSK 5 thi là đỗ tại Thanmaihsk

Các từ ghép thường sử dụng trong bài thi HSK5

1.安装:………………………………………………… 
2. 按照:………………………………………………… 
3. 把握:………………………………………………… 
4. 办理:………………………………………………… 
5. 保留:………………………………………………… 
6. 报道:………………………………………………… 
7. 表达:………………………………………………… 
8. 表明:………………………………………………… 
9. 参考:………………………………………………… 
10. 操心:………………………………………………… 
11. 承担:………………………………………………… 
12. 承认:………………………………………………… 
13. 承受:………………………………………………… 
14. 充满:………………………………………………… 
15. 出席:………………………………………………… 
16. 传播:………………………………………………… 
17. 传递:………………………………………………… 
18. 创造:………………………………………………… 
19. 促进:………………………………………………… 
20. 达到:………………………………………………… 
21. 打听:………………………………………………… 
22. 担任:………………………………………………… 
23. 导致:………………………………………………… 
24. 发表:………………………………………………… 
25. 访问:………………………………………………… 
26. 服从:………………………………………………… 
27. 符合:………………………………………………… 
28. 改革:………………………………………………… 
29. 改进:………………………………………………… 
30. 该善:………………………………………………… 
31. 改正:………………………………………………… 
32. 公布:………………………………………………… 
33. 贡献:………………………………………………… 
34. 缓解:………………………………………………… 
35. 恢复:………………………………………………… 
36. 积累:………………………………………………… 
37. 集中:………………………………………………… 
38. 交换:………………………………………………… 
39. 交流:………………………………………………… 
40. 接触:………………………………………………… 
41. 接待:………………………………………………… 
42. 解放:………………………………………………… 
43. 进行:………………………………………………… 
44. 经历:………………………………………………… 
45. 具备:………………………………………………… 
46. 拒绝:………………………………………………… 
47. 开发:………………………………………………… 
48. 开放:………………………………………………… 
49. 克服:………………………………………………… 
50. 控制:………………………………………………… 
51. 浪费:………………………………………………… 
52. 利用:………………………………………………… 
53. 录取:………………………………………………… 
54. 满足:………………………………………………… 
55. 面对:………………………………………………… 
56. 面临:………………………………………………… 
57. 判断:………………………………………………… 
58. 培养:………………………………………………… 
59. 赔偿:………………………………………………… 
60. 评价:………………………………………………… 
61. 破坏:………………………………………………… 
62. 取消:………………………………………………… 
63. 缺乏:………………………………………………… 
64. 申请:………………………………………………… 
65. 实现:………………………………………………… 
66. 实行:………………………………………………… 
67. 适应:………………………………………………… 
68. 熟悉:………………………………………………… 
69. 逃避:………………………………………………… 
70. 提倡:………………………………………………… 
71. 提供:………………………………………………… 
72. 体现:………………………………………………… 
73. 突出:………………………………………………… 
74. 推广:………………………………………………… 
75. 完善:………………………………………………… 
76. 危害:………………………………………………… 
77. 违反:………………………………………………… 
78. 维护:………………………………………………… 
79. 吸收:………………………………………………… 
80. 限制:………………………………………………… 
81. 享受:………………………………………………… 
82. 孝顺:………………………………………………… 
83. 欣赏:………………………………………………… 
84. 形成:………………………………………………… 
85. 宣布:………………………………………………… 
86. 引起:………………………………………………… 
87. 应付:………………………………………………… 
88. 预防:………………………………………………… 
89. 运用:………………………………………………… 
90. 造成:………………………………………………… 
91. 展开:………………………………………………… 
92. 掌握:………………………………………………… 
93. 召开:………………………………………………… 
94. 诊断:………………………………………………… 
95. 征求:………………………………………………… 
96. 整理:………………………………………………… 
97. 执行:………………………………………………… 
98. 制定:………………………………………………… 
99. 转变:………………………………………………… 
100. 遵守:…………………………………………………

Ngữ pháp HSK 5

Xem thêm

29 Th3

Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 25
Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn
5 (100%) 1 vote

Địa chỉ các nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn để bạn thưởng thức. Review các nhà hàng Trung Hoa được yêu thích nhiều nhất.

Bạn yêu thích các món ăn Trung Quốc hoặc muốn thưởng thức cho biết và đang băn khoăn chưa biết ăn chỗ nào cho ngon. Dưới đây, THANHMAIHSK đã tổng hợp giúp bạn những địa chỉ nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn để các bạn thưởng thức nhé!

Nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở Hà Nội

1. Chuỗi Hải Cảng – Nơi thưởng thức tinh túy ẩm thực Trung Hoa

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 1

Đây là một trong những chuỗi nhà hàng Trung Hoa ngon lớn nhất tại Hà Nội với lối kiến trúc cung đình trang trọng, quý phái. Đến với nơi đây, bạn sẽ được hòa mình trong những món ăn dành cho vua chúa thời xưa như vi cá, bào ngư, yến xào, hải sâm,… “Sang trọng, đẳng cấp, tinh tế, hoàn mỹ” là tôn chỉ mà Hải Cảng muốn mang đến cho thực khách.

Khoảng giá: 300.000 – 500.000 vnđ/người

2. Tao Li – Tầng 2 Nikko Hotel, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 2

Tao Li là một nhà hàng Trung Hoa cao cấp nằm tại khách sạn 5 sao Nikko Hotel. Tao Li sở hữu không gian sang trọng, lộng lẫy mang vẻ đẹp đậm nét Á Đông cùng thực đơn buffet dimsum hơn 60 món cao cấp được chế biển cầu kỳ, tinh tế được thực hiện bỏi bếp trưởng đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn 5 sao hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Khoảng giá: 320.000 – 350.000 vnđ/người

3. Long Đình – 64B Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 3

Với không gian trang nhã, ấm cúng, món ăn tuyệt vời trong tiếng nhạc du dương, nhà hàng Long Đình từ lâu đã trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng của những doanh nhân thành đạt, những bạn trẻ năng động hay những bữa cơm gia đình ấm cúng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Long Đình là nơi để bạn khám phá nhiều món ngon xứ Cảng Thơm như: dimsum, vịt quay, thịt cua nhồi thịt chiên, các món lẩu,…

Khoảng giá: 450.000 – 1.000.000 vnđ/người

4. Chuỗi Thiên Di Quán – Tinh hoa ẩm thực Hồng Kông giữa lòng Thủ đô

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 4

Chuỗi thương hiệu Thiên Di Quán đã chinh phục bao thực khách Việt với các món Hồng Kông truyền thống: từ vịt quay Bắc Kinh, tôm hùm Hồng Kông, bào ngư sốt dầu hào, tổ yến đường phèn,… cho đến thực đơn dimsum phong phú, đầy màu sắc. Đặc biệt, đến với Thiên Di Quán, thực khách sẽ không thể bỏ qua những món dimsum hấp dẫn với đủ loại từ hấp cho đến những món chiên, rán đặc sắc. Một địa chỉ nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội.

Khoảng giá: 200.000 – 300.000 vnđ/người

5. Chuỗi Kowloon – Thương hiệu ẩm thực Hong Kong ngon đúng điệu

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 5

Nhà hàng hoạt động theo mô hình buffet tự chọn, bởi vậy mà đến Kowloon bạn sẽ được thỏa sức khám phá và thưởng thức gần 50 món ăn mang đậm hương vị ẩm thực của xứ Cảng Thơm. Trong số đó, dimsum là là lựa chọn hàng đầu của nhiều thực khách khi ghé qua nơi đây với hơn 20 loại dimsum khác nhau vô cùng hấp dẫn.

Khoảng giá: 230.000 – 330.000 vnđ/người

6. Lan Kwai Fong – Số 1, Ngõ 41 Thái Hà, quận Đống Đa

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 6

Là một nhà hàng chuyên lẩu tại Hà Nội, đến đây bạn sẽ được khám phá 6 hương vị nước lẩu: lẩu Hồng Kông Shabu, lẩu cay Hồng Kông, lẩu trường thọ, lẩu cay Tứ Xuyên, lẩu Thái TomYum, lẩu trà tiềm Mã Lai. Bên cạnh đó, nhà hàng mang đến hơn 30 loại nhân lẩu tự chọn như: nạc vai bò Úc, gầu bò Mỹ, bò ống tre, ba chỉ heo, các loại hải sản, các loại rau nấm,…

Khoảng giá: 170.000 – 200.000 vnđ/người

7. Phong Quán – 454 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 7

Với thực đơn các loại lẩu đặc sắc, kết tinh của văn hóa ẩm thực đến từ nhiều vùng của Trung Quốc như: Lẩu Cay Tứ Xuyên, Lẩu Sữa Hongkong, Lẩu Khô Bằng Tường,… Phong Quán sẽ là điểm đến lý tưởng cho các tín đồ lẩu. Đặc biêt, tất cả các món lẩu này đều được Phong Quán gia giảm sao cho phù hợp với khẩu vị người Việt nhưng vẫn đảm bảo sự độc đáo, truyền tải được cái hồn Trung Hoa.

Khoảng giá: 150.000 – 200.000 vnđ/người

8. Ming Restaurant – Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 8

Với Bếp trưởng có hơn 20 năm kinh nghiệm nên mỗi món disum ở đây là một sự kết hợp các nguyên liệu một cách tinh tế, khéo léo và hài hòa. Đặc biệt, hơn 80 loại disum quen thuộc từ xíu mại, há cảo, chân vịt hấp xì dầu, bánh nướng tôm hay vịt quay, thực khách sẽ được thưởng thức và khám phá ẩm thực Trung Hoa với nét độc đáo và riêng biệt nhất.

Khoảng giá: 500.000 – 1.200.000 vnđ/người

9. Tim Ho Wan – Tầng 36, Lotte Center, 54 Liễu Giai, quận Ba Đình

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 9

Với vị trí đắc địa trên tầng 36 của tòa Lotte Center Hanoi, thực khách đến với nhà hàng Tim Ho Wan sẽ có cơ hội vừa thưởng thức những món ăn ngon lại vừa được ngắm nhìn thành phố Hà Nội từ trên cao. Thực đơn nhà hàng gồm có 18 món dimsum, 3 món cơm, ngoài ra còn có cháo, rau và tráng miệng đậm chất Trung Hoa, hứa hẹn mang đến cho bạn và người thân những bữa ăn vui vẻ và ngon miệng.

Khoảng giá: 500.000 – 1.000.000 vnđ/người

10. King Long – Số 2 ngõ 168 Hào Nam, quận Đống Đa

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 10

King Long là một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng tại Hà Nội với loại hình buffet Disum mang đủ vị – sắc – hương đã chạm đến trái tim thực khách. Sự hoàn hảo của các món ăn tại đây đều thể hiện ngay từ vẻ bên ngoài cũng như nét tinh tế từ những nguyên liệu làm nên nhân bánh, mang đến cho thực khách những hương vị vô cùng đặc sắc.

Khoảng giá: 280.000 – 350.000 vnđ/người

11. Nhà hàng Giang Nam mĩ vị

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 11

Nằm ngay trên con phố ẩm thực giữa trung tâm Hà Nội, cùng không gian ấm cúng với sức chứa khoảng 70-80 thực khách, khách sẽ có được một bữa ăn ngon miệng cùng một ly trà và Wi-Fi miễn phí bên người thân, bạn bè… Bên cạnh đó, đầu bếp người Quảng Châu kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm sẽ mang đến cho khách một hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc Dimsum Trung Hoa.

Đến với Giang Nam mĩ vị bạn sẽ được thưởng thức những món ăn thanh tao, nhẹ nhàng với hương thơm nghi ngút trong các lồng hấp bằng tre. Khách hàng đến đây có thể thoải mái nhân nhi món Dimsum đậm vị thơm ngon.

Địa chỉ: Số 36B Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

12. Nhà hàng đèn lồng đỏ

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 12

Với thực đơn phong phú gồm những món ngon trên khắp các miền Trung Quốc, Đèn Lồng Đỏ hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những hương vị ẩm thực mới mẻ về đất nước đại lục rộng lớn này.

Đèn Lồng Đỏ nổi tiếng với thực đơn phong phú những món Trung hấp dẫn, thơm ngon, không chỉ chú trọng chất lượng, cách bài trí đẹp mắt mà giá cả của từng món ăn cũng rất vừa túi tiền của bạn.

13. Nhà hàng Trung Quốc Hải Long Vương

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 13

Không hoàn toàn giống như nhiều quán ăn, nhà hàng trong khu phố cổ, chỉ với một món ăn Trung Hoa chủ đạo hay thêm một vài món ăn khác do bị khống chế bởi không gian và diện tích, Hải Long Vương quán chiếm một diện tích khá bề thế chừng 250m2, có thể chứa một lúc gấn 200 khách.

Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn và đồ uống Trung Quốc, Đài Loan như rượu Mao Đài Bất lão, rượu Du lịch sắc hồng… đặc biệt là các loại lẩu shabu shabu với 10 món lẩu cá nhân và 3 loại lẩu tổng hợp. Lẩu Hải Long Vương cũng chính là thương hiệu của nhà hàng được chế biến từ các loại hải sản ngao, mực, cá philê, ghẹ phaxi (ghẹ nhồi nhân hải sản tổng hợp) và các nguyên liệu nhập từ Đài Loan như thịt đông cô, bắp cải cuốn thịt, ngô Mỹ, khoai môn. Lẩu Trùng Khánh được nấu từ lươn, bầu dục, lòng non và một trong 5 loại thịt cũng là loại lẩu được nhiều khách gọi món.

Địa chỉ: 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

14. Nhà hàng Trung Quốc Phong Tàu

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 14

Phong Tàu được mệnh dang là một trong những nhà hàng ngon tại khu Núi Trúc. Đồ ăn ở đây dù là người Việt hay người Hoa đều có thể gật gù thưởng thức.

Phong Tàu có “thập cẩm” đồ ăn nhưng nổi tiếng nhất vẫn là baba, cá sấu và hải sâm. Chưa bao giờ tôi nghe thấy những cái tên lạ lùng như: baba hấp lá sen, ba ba sốt đu đủ, lẩu ba ba nước trong, cá sấu trộn cay, cá sấu nướng… Có tới 33 món từ cá sấu và 12 món từ ba ba. Đang băn khoăn thì anh bạn tôi giới nhẹ nhàng giới thiệu. “Em dùng thử cá sấu hấp đi. Cá sấu hấp thơm, mềm mà giữ được chất bổ nhất. Ở Hà Nội chưa có món này đâu”. Rồi anh cười ra vẻ rất tự hào vì phát hiện được món ăn ngon, bổ mà lại hiếm giữa đất Hà Thành đồ phong phú đồ ăn này.

Một bữa tối với hương vị mới lạ, một khám phá thú vị về thế giới ấm thực khiến tôi lâng lâng suốt đường về.

Địa chỉ: 30 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Sài Gòn

1. Dimsum House – Dimsum Trung Hoa & Cháo Ếch chất lượng

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 15

Nhắc đến nhà hàng Trung Hoa đầu tiên phải kể đến Dimsum House. Tọa lạc trên đường Lê Lai quận 1, Dimsum House như một thiên đường tụ hội đủ hết các loại dimsum đủ kiểu dáng, hương vị, nhân tôm thịt đều vừa miệng. Chấm kèm nước chấm của chính nhà hàng tự pha nên siêu ngon.Bạn Foodee Phương Trần chia sẻ, bạn thích gọi các món cơ bản khi đến đây: há cảo tôm, bánh cuốn vị XO, chả giò Hồng Kông, xíu mại, bánh bao mè đen, trứng sữa. Cháo ếch có vị lá dứa, thơm nhẹ rất dễ chịu. Đúng như tên, không gian nhà hàng ấm cúng như nhà mình vậy, bàn ghế gỗ thoải mái, phảng phất màu sắc Trung Hoa nữa.

>>>> Làm sao để tìm được địa chỉ các quán ăn ngon ngoài cách này

2. Baozi – Ẩm Thực Đài Loan

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 16

Thêm một địa chỉ nhà hàng Trung Hoa tại Sài Gòn nữa cho chị em mê món Hoa chất lượng đây. Baozi cũng nằm trong khu quận 1, ngày đường Nguyễn Thái Học tấp nập xe qua lại. Món đặc sắc nhất ở đây phải kể đến là bánh bao, đủ kiểu biến tấu. Từ bánh bao nhân thịt nướng, trứng lòng đào đến cực lạ như bánh bao kem trà xanh mình cũng mới thấy ở Baozi đó nha! Mình đặt bàn qua TableNow còn được tặng phần báo bao chấm sữa kèm theo nữa. Lưu lại ngay Baozi – nhà hàng Trung Hoa chất lượng ở Sài Gòn hén!

3. Lẩu Soa Soa – Nhà hàng Trung Hoa chất lượng

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 17

Ngoài dimsum và bánh bao nổi tiếng Trung Hoa, thật thiếu sót nếu mình không kể đến món lẩu. Nhà hàng Lẩu Soa Soa – cái tên khá lạ – chuyên về lẩu Tứ Xuyên nhé. Nước lẩu nấu riêng với xương hầm, ra bàn thì có thể gọi thêm món ăn kèm. Món kèm thì có nhiều, thịt bò, heo, bò viên, bánh bao kim sa… Nước chấm ở đây rất lạ, mặn mặn chua chua có cả sốt bơ nữa. Soa Soa theo kiểu gia đình nên cuối tuần đi với nhà mình là nhất đấy. Trên trần có treo đèn cổ cổ nhìn lạ mắt lắm.

4. Bone & Pot – Lẩu Hồng Kông – Nguyễn Tri Phương

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 18

Cũng như Nhà Hàng Lẩu Soa Soa, Bone & Pot chuyên về món lẩu hương vị Hồng Kông. Nước lẩu có nhiều vị để chọn, nhưng các bạn Foodee chia sẻ ngon nhất vẫn là lẩu xí quách và lẩu sa tế. Nước lẩu có vị của nước dừa, béo ngậy hấp dẫn lắm. Phần ăn kèm rất đa dạng, mình thích nhất là thịt bò, cắt dày, cuộn tròn trên dĩa. Bò viên, tôm viên, đậu hủ phô mai và rau nấm đủ loại càng làm nồi lẩu hấp dẫn hơn.

5. Nhà hàng Geylang@Saigon chuyên về các món ngon Singapore.

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 19

Tuy nằm hơi xa trung tâm Sài Gòn nhưng Geylang@Saigon vẫn rất thu hút khách đến đây. Món ăn hầu hết vẫn mang đậm vị Trung Hoa: Dimsum, cháo ếch, mì xào Mã Lai, cua ớt Singapore, lẩu song vị. Thích nhất là cua sốt ớt ở đây. Cua cực kì tươi, chắc thịt, hòa quyệt với sốt cà chua sóng sánh thơm nồng, nên mỗi lần thèm món Hoa là cứ nhớ Geylang@Saigon.

6. Royal Garden

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 20

Royal Garden nằm ở quận 5 nên khá rộng rãi và bình yên, sẽ thích hợp cho mấy bạn thích có không gian riêng hoặc những bữa ăn thân mật cùng gia đình nha. Nhà hàng là nhà hàng Hoa khá lâu đời nên có nhiều món ngon và hấp dẫn, được nêm nếm kỹ lưỡng nên ăn rất vừa miệng nha. Bên cạnh đó nhà hàng còn có nhiều chương trình khuyến mãi khi đặt bàn qua TableNow nữa đó nha.

7. Nhà Hàng Thiên Phước – Dimsum & Hải Sản

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 21

Nằm ngay khu người Hoa đông nhất Sài Gòn, nhà hàng Trung Hoa Thiên Phước nổi tiếng với dimsum ngon, hấp dẫn, bánh hẹ, xá xíu, bánh cuốn nhân tôm. Từ bánh đến nhân đều hoàn hảo nha. Bạn Leah Nguyễn chia sẻ, đặt bàn trước qua TableNow còn được giảm 15% hóa đơn nữa. Nhắc đến đi ăn món Hoa ngon phải kể đến nhà hàng Thiên Phước nhé!

8. Kabin Restaurant – Renaissance Riverside Hotel

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 22

Nhắc đến nhà hàng Trung Hoa sang trọng phải kể đến Kabin Restaurant. Kabin thuộc khách sạn 5* Renaissance, nằm trên đường Tôn Đức Thắng trung tâm quận 1, bước chân vào đó như lạc vào thế giới dimsum vậy. Mình thích nhất là nhà hàng toàn bàn gỗ, có thể set up món lên rồi tha hồ sống ảo. Nếu thích Buffet thì có 2 dạng tầm 570K và 870K, ăn phủ phê luôn.

9. Nhà Hàng Trung Hoa Orientica – Equatorial Hotel

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 23

Nằm ở tầng 2 khách sạn Equatorial, nhà hàng Orientica nổi bật với tông màu đỏ sang trọng, ấm cúng. Buffet dimsum với đủ món chỉnh chu, hấp dẫn khó mà từ chối được. Bên cạnh đó, đa số các bạn Foodee chia sẻ thịt thăn bò Mỹ ở đây rất ngon, sốt 3 loại tiêu luôn, sashimi tôm hùm Mỹ nữa. Ngồi bên ô cửa tròn của nhà hàng, ăn món Trung Hoa thật là đúng chuẩn như qua tận xứ người.

10. Red House – Điện Biên Phủ

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 24

Cũng vẫn là một nhà hàng Trung Hoa ngon tại Sài Gòn nhưng Nhà Hàng Red House mang hơi hướng Singapore. Tàu hũ Tứ Xuyên cay nồng, đậu hũ non mềm béo ăn kèm nước sốt chua hấp dẫn. Bên cạnh đó tất nhiên có cả hải sản tươi để bữa ăn không ngán nè. Sò mai nướng mỡ hành chỉ tầm 55K/ con, giá mềm nên có thể ăn thỏa thích. Cháo ếch Singapore rất đậm đà, thịt ếch thấm mềm luôn.

11. Bugis Singapore – Ẩm thực Singapore

Hình ảnh Nhà hàng Trung Quốc ngon tại Hà Nội và Sài Gòn 25

Nằm trong trung tâm thương mại Vincom, Bugis chuyên về ẩm thực Singapore được khá nhiều bạn yêu thích. Món ăn hầu hết do đầu bếp người Singapore đích thân chế biến nên ăn đúng vị luôn. Ấn tượng nhất là món cua sốt, cua rất to, tươi. Vịt quay ăn thơm, không nhiều dầu mỡ nên không sợ bị ngán. Menu 200 món hơn đó nên tha hồ chọn nha!

Trên đây là những nhà hàng Trung Quốc ngon và nổi tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn. Mỗi nơi đều có những đặc trung riêng, nếu có điều kiện hãy thưởng thức hết nhé!

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN
Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0931715889

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828

Cơ sở 3: Số BT11 Lô 16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu Mộ Lao Hà Đông Hà Nội
Điện thoại: 0985.887.935

Cơ sở 4: Giảng đường D2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
Hotline: 04 38359969

28 Th3

Đăng ký thi TOCFL online như thế nào?

HÌnh ảnh Đăng ký thi TOCFL online như thế nào? 1
Đăng ký thi TOCFL online như thế nào?
3.5 (70%) 2 votes

Hướng dẫn đăng ký thi TOCFL online, ghi danh TOCFL như thế nào. Bạn đã chuẩn bị gì ch kì thi TOCFL năm 2018. Luyện thi TOCFL cùng THANHMAIHSK.

Bạn muốn đăng ký thi TOCFL nhưng không có thời gian đến đăng ký trực tiếp. THANHMAIHSK sẽ hướng dẫn bạn các bước đăng ký thi TOCFL online nhanh nhất nhé!

Bước 1: Truy cập: https://vn.sc-top.org.tw/vn/index.php

– Đăng ký tài khoản mới và bắt đầu đăng ký ghi danh bằng cách nhấp đúp chuột vào chữ “Tôi muốn ghi danh” và “Chọn địa điểm thi”.

hinh-anh-dang-ky-thi-tocfl-online-1

– Chọn loại chữ (Giản thể hoặc Phồn thể) tương ứng trong mỗi Band thi, sau đó chọn “Ghi danh” và làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo. (Lưu ý: Mỗi thí sinh có thể chọn thi tối đa 3 lần/đợt thi với 3 cấp độ khác nhau nhưng chỉ thi 1 lần duy nhất với 1 cấp độ/đợt thi và chỉ được thi duy nhất 1 lần/tháng).

hinh-anh-dang-ky-thi-tocfl-online-2

– Sau khi hoàn thành đến bước cuối cùng, hệ thống sẽ hiển thị “Đơn hàng” với tình trạng “Chờ nộp tiền” có kèm theo hướng dẫn thông tin nộp tiền, hãy làm tiếp bước 2.

Lưu ý 1: Nếu thí sinh muốn làm lại bước 1 (điền đơn) cần thông báo trực tiếp với trung tâm qua email, trung tâm hủy đơn cũ thì thí sinh mới có thể làm đơn mới. Thí sinh cần phải xem kỹ lại toàn bộ thông tin ghi danh trước khi nhấn nút XÁC NHẬN THÔNG TIN GHI DANH để tránh nhầm lẫn về thời gian, địa điểm, band thi, loại chữ, lệ phí.

Bước 2: Nộp phí ghi danh

Sau khi hoàn tất các bước đăng kí ghi danh ở Bước 1, thí sinh vui lòng tới trực tiếp nộp phí ghi danh tại Văn phòng Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội (Phòng 110 nhà C, Trường ĐHKHXH&NV)

Lưu ý 2:

– Phí ghi danh phải được nộp trong vòng 03 ngày kể từ sau khi đăng ký.

– Thí sinh ở xa nhờ người thân nộp tiền hộ thì người thân phải cung cấp User name và Pass để Trung tâm trực tiếp kiểm tra tiến độ ghi danh.

Email: tec-hn@ussh.edu.vn

Bước 3: In Phiếu dự thi trên hệ thống

Sau 24h kể từ khi đóng lệ phí ghi danh Tocfl online, thí sinh vào kiểm tra tiến độ ghi danh của mình đã được xác nhận là ĐÃ NỘP TIỀN chưa. Nếu vẫn còn trong trạng thái CHỜ NỘP TIỀN thì các bạn liên lạc qua email để TT giải quyết, sau khi hết hạn ghi danh TT sẽ không giải quyết các trường hợp nào liên quan tới kỳ thi. Trước 3 tuần khi thi, thí sinh vui lòng đăng nhập lại vào hệ thống ghi danh, chọn “Kiểm tra tiến độ ghi danh” →“In thông tin nộp tiền” để in Thẻ dự thi. Bản in đó được xem là Thẻ dự thi hợp lệ. Nếu vẫn chưa in được xin vui lòng email lại cho Trung tâm để Trung tâm xử lý kịp thời.

Bước 4: Thí sinh đi thi theo lịch đã chọn ban đầu trên Thẻ dự thi

Đến dự thi theo lịch đăng ký ban đầu hiển thị trên Thẻ dự thi. Mọi thông tin đăng kí dự thi sẽ hiển thị trên tờ Thẻ dự thi được in ra từ hệ thống).

Vậy là bạn đã hoàn thành đầy đủ thủ tục đăng ký dự thi TOCFL năm 2018. Hãy lên cho mình một kế hoạch học tập tốt nhất nhé!

Đăng ký TOCFL online 2018

Xem thêm:

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN
Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0931715889

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828

Cơ sở 3: Số BT11 Lô 16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu Mộ Lao Hà Đông Hà Nội
Điện thoại: 0985.887.935

Cơ sở 4: Giảng đường D2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
Hotline: 04 38359969

Fanpage:

Cơ sở Hà Nội: THANHMAIHSK

Cơ sở TPHCM: THANHMAIHSK tpHCM

27 Th3

Cấu trúc bài thi TOCFL mới nhất

Hình ảnh Cấu trúc bài thi TOCFL mới nhất
Cấu trúc bài thi TOCFL mới nhất
4.5 (90%) 2 votes

Cấu trúc bài thi TOCFL mới nhất năm 2018. Tìm hiểu cấu trúc đề thi sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và phân bố thời gian hợp lý để đạt điểm cao nhất.

hinh-anh-cau-truc-bai-thi-tocfl-moi-nhat

Kỳ thi năng lực Hoa ngữ là bộ đề thi được nghiên cứu danh cho những nười sử dụng tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, được xây dựng từ tháng 8 năm 2001, do ba đơn vị nghiên cứu: Trung tâm giảng dạy Quốc ngữ, Viện ngôn ngữ giảng dạy tiếng Hoa và Trung tâm trắc nghiệm giáo dục tâm lý thuộc Đại học Sư Phạm Đài Loan cùng nghiên cứu phát triển.

Cùng THANHMAIHSK tìm hiểu về cấu trúc bài thi TOCFL nhé!

Phiên bản mới Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ được chia thành 3 bang 6 cấp. Mỗi lần có thể đăng ký 1 bang bao gồm 2 cấp:

Band A: Cấp 1 (Cấp Nhập môn)

Cấp 2 (Cấp Căn bản)

Band B: Cấp 3 (Cấp Tiến cấp)

Cấp 4 (Cấp Cao cấp)

Band C: Cấp 5 (Cấp Lưu Loát)

Cấp 6 (Cấp Tinh thông)

Với cấu trúc đề thi TOCFL như sau:

a) TOCFL Nghe

Cấp thi Xem tranh trả lời câu hỏi Đối thoại Đoạn văn Thời gian thi
Đối thoại ngắn Đối thoại dài
Band A (Cấp 1, 2) 25 câu 15 câu 10 câu Khoảng 60 phút
Band B (Cấp 3, 4) 30 câu 20 câu Khoảng 60 phút
Band C (Cấp 5,6) 25 câu 25 câu Khoảng 60 phút

>>> Tìm hiểu: Các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK

b) TOCFL Đọc hiểu

Cấp thi Câu đơn Xem tranh giải thích Hoàn thành đọan văn Điền vào chỗ trống Đọc hiểu đoạn văn Thời gian thi
Band A (Cấp 1, 2) 20 câu 15 câu 5 câu 10 câu 60 phút
Band B (Cấp 3, 4) 15 câu 35 câu 60 phút
Band C (Cấp 5,6) 15 câu 35 câu 60 phút

Cách tính điểm thi TOCFL

Cấp thi Điểm số thông qua
Nghe Đọc hiểu Tổng cộng
Band A Cấp 1 41 điểm 42 điểm 83 điểm
Cấp 2 60 điểm 60 điểm 120 điểm
Band B Cấp 3 46 điểm 48 điểm 94 điểm
Cấp 4 61 điểm 64 điểm 125 điểm
Band C Cấp 5 50 điểm 52 điểm 102 điểm
Cấp 6 61 điểm 69 điểm 130 điểm

Các phần bài thi Tocfl

Xem thêm:

Lịch thi TOCFL năm 2018

Tổng hợp bộ từ vựng thi TOCFL đầy đủ nhất

27 Th3

Tổng hợp bộ từ vựng thi Tocfl mới nhất

Hình ảnh Tổng hợp bộ từ vựng thi Tocfl mới nhất
Tổng hợp bộ từ vựng thi Tocfl mới nhất
3.25 (65%) 4 votes

Tổng hợp các bộ từ vựng thi Tocfl theo các cấp độ. Luyện thi Tocfl với các từ vựng từ THANHMAIHSK.

hinh-anh-tong-hop-bo-tu-vung-thi-tocfl-moi-nhat-1

Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK xin gửi bạn tổng hợp bộ từ vựng thi Tocfl đầy đủ các cấp độ để bạn ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Tocfl sắp tới.

Link tải tài liệu: https://goo.gl/1p88Tf

Kỳ thi năng lực Hoa ngữ” (Test of Chinese as a Foreign Language), gọi tắt là “Kỳ thi Hoa ngữ” hoặc “TOCFL”, do “Ủy ban Công tác Thúc đẩy Hoa ngữ Quốc gia” (gọi tắt là Ủy ban kỳ thi Hoa ngữ) sáng lập, Ủy ban này do Bộ Giáo dục Đài Loan thành lập, kỳ thi này đặc biệt thiết kế để trắc nghiệm hai kỹ năng “Nghe” và “Nói” của những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa. Là một bộ đề thi ngôn ngữ tiêu chuẩn, ngoài ra đây còn là Kỳ thi năng lực Hoa ngữ được sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Tài liệu từ vựng thì Tocfl đầy đủ nhất

“Kỳ thi năng lực Hoa ngữ” bắt đầu tổ chức tại Đài Loan từ năm 2003, và từ năm 2004 mở rộng tổ chức thi tại các nước trên thế giới, hiện tại đã tổ chức thi trên 48 địa điểm tại 24 quốc gia. Từ năm 2007 bắt đầu tổ chức thi tại Việt Nam, và bắt đầu từ năm 2012 sẽ áp dụng phiên bản mới của Kỳ thi năng lực Hoa ngữ. Phiên bản mới của Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) được chia thành 5 cấp: Cấp 1 (入門級), Cấp 2 (基礎級), Cấp 3 (進階級), Cấp 4(高階級), Cấp 5 (流利級).

Tài liệu từ vựng cho Kì thi Đánh giá Năng lực Hoa ngữ (TOCFL)

Xem thêm:

26 Th3

Lịch thi Tocfl năm 2018? Thi Tocfl ở đâu?

Hình ảnh Lịch thi Tocfl năm 2018? Thi Tocfl ở đâu? 1
Lịch thi Tocfl năm 2018? Thi Tocfl ở đâu?
3.8 (76%) 5 votes

Cập nhật lịch thi Tocfl năm 2018 của các điểm thi trên toàn quốc. Thi Tocfl ở đâu, lệ phí thi Tocfl như thế nào được THANHMAIHSK cập nhật mới nhất.

hinh-anh-lich-thi-tocfl-nam-2018-thi-tocfl-o-dau-1

Tocfl: (Test of Chinese as a Foreign Language) là kỳ thi năng lực Hoa ngữ do ba đơn vị nghiên cứu: Trung tâm giảng dạy Quốc ngữ, Viện ngôn ngữ giảng dạy tiếng Hoa và Trung tâm trắc nghiệm giáo dục tâm lý thuộc Đại học Sư Phạm Đài Loan cùng nghiên cứu phát triển. THANHMAIHSK sẽ cập nhật lịch thi Tocfl năm 2018 mới nhất từ các trường để các bạn tiện theo dõi nhé!

Lịch thi Tocfl năm 2018

2018 年華測考試時間表

考試日期

Ngày thi

報名日期

Thời gian ghi danh

考試地點

Địa điểm thi

考試項目

Loại hình thi

收費標準

Phí ghi danh

報名地址及聯絡方式

Thông tin liên hệ ghi danh

09/01 30/11/2017

9/12/2017

同塔大學

ĐH Đồng Tháp

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

同塔大學

ĐH Đồng Tháp

20/01 2017/12/02

2017/12/20
越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000
駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

11/03 11/01-11/02 越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000
駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

01/04 0102-01/03 越南芽莊大學

ĐH Nha Trang

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

Phỏng Đào tạo-Trường ĐH Nha Trang

Điện thoại: 0258.3831148

Hoặc 0905.398699 Thầy Phương

0905840409 Cô Châu

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

08/04

 

08/02-08/03 越南胡志明市師範大學

ĐH Sư phạm TPHCM

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

胡志明市師範大學考試質量保證試室

A202室,  A大樓

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng A202, tòa nhà A

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

280 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

Thầy Nhã

028-38352020 ext 147

tocfl.dhsp@gmail.com

15/04 1502-15/03 越南峴港外國語大學

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

峴港外國語大學中文系

Khoa tiếng Trung-ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

0236-3699326

Email: china@ufl.udn.vn

131 Lương Nhữ Hộc – Quận Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng

20/05 20/03-20/04 越南大勒大學

ĐH Đà Lạt

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

大勒大學外語系

Khoa Ngoại ngữ-Trường ĐH Đà Lạt

Emailkhoangoaingu@dlu.edu.vn

Tel:0633. 834.048

Nhà A7, số 1 đường Phù Đổng Thiên Vương

24/06 24/04-24/05 越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000
駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

08/07 0805-08/06 越南肯特華語中心
Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ
紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

肯特華語學校

Trường Bổ túc Hoa ngữ Cần Thơ

Cô Mộc Liên: 07103.830451, 0919.306.838

56 Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

28/10

 

28/08-28/09 越南峴港外國語大學

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

峴港外國語大學中文系

Khoa tiếng Trung-ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

0236-3699326

Email: china@ufl.udn.vn

131 Lương Nhữ Hộc – Quận Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng

04/11 04/09-04/10 越南胡志明市師範大學

ĐH Sư phạm TPHCM

紙本

Thi trên giấy

正體(Phồn thể):400,000

簡体(Giản thể): 450,000

胡志明市師範大學考試質量保證試室

A202室,  A大樓

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng A202, tòa nhà A

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

280 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

Thầy Nhã

028-38352020 ext 147

tocfl.dhsp@gmail.com

16/12 16/10-16/11 越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể): 500,000
簡体(Giản thể): 550,000
駐胡志明市辦事處教育組

Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM
Tel: 028-38349160 ext 2202-2204

Add: 336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

04/02 30/11/2017至5/1/2018 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦
Thi trên máy tính
正體(Phồn thể): 600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

 

08/04 1/2-9/3/ 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể):600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

 

10/06 2/4-11/5 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể):600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

 

05/08 1/6-6/7 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể):600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

 

07/10 1/8- 7/9 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể):600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

 

09/12 1/10- 9/11 河内人文社會科學大學

Trường ĐH KHXH&NV, HN

電腦

Thi trên máy tính

正體(Phồn thể):600.000VNĐ
簡体(Giản thể): 650.000VNĐ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Add: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại:(024)35579912/(024)35579692

Email: tass@ussh.edu.vn

(Nguồn: http://techanoi.edu.vn, http://www.hcmup.edu.vn, https://www.roctaiwan.org/)

Địa điểm thi tocfl năm 2018 cũng đã được cập nhật đầy đủ ở bảng trên, các bạn theo dõi và đăng ký kì thi phù hợp với mình nhé! Luyện thi Tocfl tại Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK.

Xem thêm:

Lệ phí thi tocfl năm 2018

26 Th3

Youth Chinese Test (YCT) là gì?

hình ảnh Youth Chinese Test (YCT) là gì? 1
Youth Chinese Test (YCT) là gì?
5 (100%) 1 vote

Giới thiệu về kỳ thi Youth Chinese Test (YCT). YCT là gì? Giải đáp thắc mắc về kì thi YCT.

Youth Chinese Test (YCT) là một trong những chứng chỉ tiếng Trung mà nhiều người muốn đạt được tùy theo nhu cầu và mục đích. Tại Việt Nam, YCT không quá phổ biến nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định. Cùng THANHMAIHSK tìm hiểu về kỳ thi YCT này nhé!

hinh-anh-youth-chinese-test-yct-la-gi-1

YCT là gì?

YCT là gì? Đây một bài kiểm tra tiếng Trung quốc chuẩn quốc tế nhằm kiểm tra khả năng ứng dụng tiếng Hoa trong học tập và cuộc sống hàng ngày của học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Các cấp bậc YCT

YCT bao gồm hai phần độc lập: kiểm tra viết và kiểm tra miệng. Bài kiểm tra viết bằng bốn cấp từ YCT-Level 1 đến YCT-Level 4. Kiểm tra miệng bao gồm YCT-Speaking (Basic) và YCT-Speaking (Intermediate) và người thực hiện thi kiểm tra tại chỗ sẽ được ghi lại.

– YCT Cấp I: Người học có thể hiểu và sử dụng các từ và câu tiếng Trung phổ biến, và có thể theo đuổi nghiên cứu thêm về Trung Quốc.

– YCT Cấp II: Người học có thể hiểu và sử dụng một số từ và câu chữ Trung Quốc đơn giản và có thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong các tình huống cụ thể.

hinh-anh-youth-chinese-test-yct-la-gi-2

– YCT Cấp III: Người học có thể sử dụng tiếng Trung Quốc để thực hành giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề hàng ngày mà họ quen thuộc và đạt được trình độ xuất sắc đối với người mới bắt đầu Trung Quốc.

– YCT Cấp IV: Người học có thể sử dụng Trung Quốc để giao tiếp thành thạo các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống và học tập. Khi đi du lịch ở Trung Quốc, họ có thể xử lý hầu hết các tình huống giao tiếp mà họ gặp phải.

Thí sinh có thể tùy chọn cấp bậc YCT khác nhau để dự thi.

Trên đây là những thông tin cơ bản về YCT. THANHMAIHSK hy vọng những thông tin này sẽ bổ ích về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

TRUNG TÂM DAY HOC TIENG TRUNG THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN
Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0931715889

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828

Cơ sở 3: Số BT11 Lô 16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu Mộ Lao Hà Đông Hà Nội
Điện thoại: 0985.887.935

Cơ sở 4: Giảng đường D2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
Hotline: 04 38359969

Xem thêm:

23 Th3

Lịch khai giảng tháng 04 tại THANHMAIHSK cơ sở 2 – Hồ Chí Minh

Rate this post

Lịch khai giảng tháng 04 tại THANHMAIHSK cơ sở 2 – Hồ Chí Minh đã có. Xem ngay để tìm kiếm lớp học phù hợp với nhu cầu và thời gian của bạn nhé !

lich-khai-giang-thang-04-tai-thanhmaihsk-co-2-ho-chi-minh

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Trung tháng 24 tại THANHMAIHSK HCM

KHOÁ HỌC CƠ BẢN 4 KỸ NĂNG (Nghe-Nói-Đọc-Viết)

Đối tượng: Các bạn yêu thích học tiếng Trung, muốn có nền tảng tiếng Trung chắc cả 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT. Trong đó:

➽ CƠ BẢN 1: Dành cho các bạn học từ đầu, học xong đủ trình độ thi HSK2 (27 buổi)

Lớp dự kiến:

TỐI: 03/04 (3-5-7): 18h00-20h00. Học 27 buổi

TỐI: 16/04 (2-4-6) 19h30-21h00. Học 36 buổi

TỐI 26/04 (2-4-6) 18h00-19h30 Học 36 buổi

➽ CƠ BẢN 2: Dành cho các bạn đã học hết quyển 3 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK2 hoặc đã học hết khoá cơ bản 1. Đầu ra chuẩn HSK3.

Lớp dự kiến:

TỐI: 10/04 (3-5-7): 18h00 – 20h00. Học 27 buổi
TỐI 27/04 (2-4-6) 18h00-19h30. Học 36 buổi

➽ CƠ BẢN 3:
Đối tượng: Dành cho các bạn đã học hết quyển 4 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ tiệm cận HSK3 hoặc đã học hết CƠ BẢN 2 có nguyện vọng ôn thi HSK4 trở lên. (27 buổi)

Lớp dự kiến: 23/04 (Tối 2-4-6): 18h00-20h00

➽ CƠ BẢN 4: dành cho các bạn muốn học tiếp sau cơ bản 3 hoặc có nguyện vọng thi hsk5 (36 buổi)

Lịch khai giảng dự kiến: 16/04 (Tối 2-4-6): 18h00-19h30

➽ CƠ BẢN 5: dành cho các bạn muốn học tiếp sau cơ bản 4 hoặc có nguyện vọng thi hsk6 (36 buổi)

Dự kiến khai giảng: 27/04 (Tối 3-5-7): 18h30-20h00

LUYỆN THI HSK

➽ Lớp HSK5+:

Ôn luyện thi HSK5 tiếng Trung (45 buổi, có thể thay đổi tùy tình hình lớp)
* Lớp dự kiến: 10/04
Lịch học :18h30-20h30 T3-5-7

=> Đăng ký trực tiếp tại trung tâm

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM

=> Đăng ký online – Chuyển khoản:

Chủ tk: Nguyễn Thu Hà

Số tk: 26010000598227

BIDV Chi nhánh Tây HN

Cú pháp: ten-sdt-tenlopdk

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN
Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0985887935 / 0931715889 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Email: thanhmaihsk1213@gmail.com

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)
Email: thanhmaihskhcm@gmail.com

Cơ sở 3: BT 11, LK16A1, làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0985887935 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Cơ sở 4: Phòng 201, 202 Giảng đường D2 đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội
Hotline: 0985887935 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Website:

https://tiengtrunghsk.vn/

http://tuhoctiengtrung.vn/

Fanpage:
THANHMAIHSK CƠ SỞ HÀ NỘI
THANHMAIHSK CƠ SỞ HCM

Chú ý lịch KGDK chi tiết các cơ sở của THANHMAIHSK tháng 1/2018:

Lịch KGDK cơ sở 1: https://goo.gl/9yHtHK

Lịch KGDK cơ sở 2: https://goo.gl/FiqUKm

Lịch KGDK cơ sở 3:https://goo.gl/r1HHDH

Lịch KGDK cơ sở 4: https://goo.gl/ip5XLQ

23 Th3

Lịch khai giảng dự kiến tháng 04/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 3 – Hà Đông

Rate this post

Lịch khai giảng dự kiến tháng 04/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 3 – Hà Đông đã có. Check ngay các lớp mà bạn cần để đăng ký học sớm nhé!

lich-khai-giang-du-kien-thang-042018-cac-khoa-hoc-tieng-trung-tai-thanhmaihsk-co-3-ha-dong

KHOÁ HỌC CƠ BẢN 4 KỸ NĂNG (Nghe-Nói-Đọc-Viết)

Đối tượng: Các bạn yêu thích học tiếng Trung, muốn có nền tảng tiếng Trung chắc cả 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT.

Trong đó:

➽ CƠ BẢN 1: Dành cho các bạn học từ đầu, học xong đủ trình độ thi HSK3 (80 giờ học(tức 80 tiếng thời gian học cho cả khóa))

Thời gian khai giảng dự kiến:

TỐI: 06/04 (Tối 2-4-6)

18h30-20h30

TỐI 07/04 (Tối 3 5 7)

18h15-20h45

TỐI: 20/04 (Tối 2-4-6)

18h15-20h45

CƠ BẢN 2:

Dành cho các bạn đã học hết quyển 3 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK3 hoặc đã học hết khoá cơ bản 1. Đầu ra chuẩn HSK4. (75 giờ)

Thời gian khai giảng dự kiến:

TỐI: 14/04 (Tối 2-4-6 )
18h15-20h45

TỐI: 24/04 (Tối 3-5-CN )
18h15-20h45

➽ CƠ BẢN 3: Dành cho các bạn đã học hết quyển 4 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK4 hoặc đã học hết khoá cơ bản 2. Đầu ra chuẩn HSK5. (75 giờ học)

Thời gian khai giảng dự kiến:

Tối: 28/04 (tối 3-5-7)
18h15-20h45

LỚP GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG

Dành cho các bạn mới tiếp cận tiếng Trung hoặc người bắt đầu có nhu cầu học tiếng Trung trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chú trọng giao tiếp và tính sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Học xong vừa giao tiếp tốt vừa tự thi được HSK (36 giờ học)

Lớp Giao tiếp 1

Lịch khai giảng dự kiến

Tối: 08/04 (tối 3-5 CN)

19h00-20h30

TIẾNG TRUNG CHO TRẺ EM

Đối tượng: Trẻ em dưới 12 tuổi

Thời gian khai giảng dự kiến:

CHIỀU 29/04 (CHIỀU T7-CN)

14H00-16H00

TỐI 29/04 (TỐI T7 CN)

18h30-20h30

CÁCH THỨC LIÊN HỆ – ĐĂNG KÝ HỌC:

=> Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN

=> Đăng ký online – Chuyển khoản:

TK chuyển khoản cơ sở Nguyên Hồng và toàn quốc
Nguyễn Thị Thu Hiền. STK: 26010001017512. BIDV Tây Hà Nội
TK chuyển khoản cơ sở Hà Đông
Nguyễn Thị Thu Hiền. STK: 2131 0000577408. BIDV Nam Hà Nội
Cú pháp: ten-sdt-tenlopdk

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THANHMAIHSK

Cơ sở 1: Số 15 ngách 26 ngõ 18 Nguyên Hồng – Đống Đa – HN

Điện thoại: 04 38359969. Hotline: 0985887935 / 0931715889 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Email: thanhmaihsk1213@gmail.com

Cơ sở 2: 18 BIS/3A Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Đakao – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: 08 66819261. Hotline: 0914506828 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Email: thanhmaihskhcm@gmail.com

Cơ sở 3: BT 11, LK16A1, làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Hotline: 0985887935 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Cơ sở 4: Phòng 201, 202 Giảng đường D2 đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

Hotline: 0985887935 (8h30 đến 21h các ngày trong tuần)

Website:

https://tiengtrunghsk.vn/

http://tuhoctiengtrung.vn/

Fanpage:

THANHMAIHSK CƠ SỞ HÀ NỘI

THANHMAIHSK CƠ SỞ HCM

Chú ý lịch KGDK chi tiết các cơ sở của THANHMAIHSK tháng 1/2018:

Lịch KGDK cơ sở 1: https://goo.gl/9yHtHK

Lịch KGDK cơ sở 2: https://goo.gl/FiqUKm

Lịch KGDK cơ sở 3:https://goo.gl/r1HHDH

Lịch KGDK cơ sở 4: https://goo.gl/ip5XLQ

HỌC BỔNG DU HỌC TRUNG QUỐC 2019 TẠI THANHMAIHSKXEM CHI TIẾT