Thành ngữ, cách ngôn ( p5 )

Thành ngữ, cách ngôn ( p5 )

  • 一大犬形多犬吠声

Nhất khuyển phệ hình đa khuyển phệ thanh

1 con chó thấy bóng thì sủa, nhiều con chó nghe thấy tiếng sủa thì cũng hùa theo

Ví với việc a dua hùa nhau làm điều gì khi không rõ sự việc

  • 一失足成千古恨

Nhất thất túc thành thiên cổ hận

1 bước sa chân muôn thuở chịu hận

  • 耳目观瞻

Nhĩ mục quan chiêm

Thên hạ trông vào

Làm việc gì đó mà mọi người đang dõi theo, xem xét

  • 如苦含辛

Như khổ hàm tân

Ngậm đắng nuốt cay

  • 如蚁附膻 ( rú yǐ fù shān )

Như nghĩ phụ thiện

Bu lấy như kiến gặp mùi tanh

Thấy có lợ thì xúm vào dể mưu cầu kiếm chác

  • 如坐针毡 ( rú zuò zhēn zhān )

Như tọa châm chiên

Như ngồi bàn chông

  •  女生外族

Nữ sinh ngoại tộc

Con gái đẻ ra là người ngoài

Theo quan niệm phong kiến cho rằng con gái là người ngoài, gả đi là người nhà người ta.

  • 冤家宜解不宜结

Oan gia nghi gải bất nghi kết

Có oán hận nên giải ra k nên chuốc vào

  • 发心无量

Phát tâm vô lượng

Tâm đã phát thì không thể đo lường được

  • 风烛残年

Phong chúc tàn niên

Tuổi già như ngọn đèn trước gió

Trên đây Trung tâm tiếng trung đã giới thiệu tới các bạn bài viết: “Thành ngữ, cách ngôn ( p5 )”. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích phần nào cho các bạn am hiểu hơn về tiếng trung cũng như cách tự học tiếng trung hiệu quả.

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử