Lịch khai giảng dự kiến tháng 1/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 1 – Nguyên Hồng

Lịch khai giảng dự kiến tháng 1/2018 các khóa học tiếng Trung tại THANHMAIHSK cơ sở 1 – Nguyên Hồng đã có. Check ngay các lớp mà bạn cần để đăng ký học sớm nhé!

KHOÁ HỌC CƠ BẢN 4 KỸ NĂNG (Nghe-Nói-Đọc-Viết)
Đối tượng: Các bạn yêu thích học tiếng Trung, muốn có nền tảng tiếng Trung chắc cả 4 kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT.

FANPAGE-01

Trong đó:

 CƠ BẢN 1: Dành cho các bạn học từ đầu, học xong đủ trình độ thi HSK3 (32 buổi)

Lớp dự kiến:

TỐI: 10/01 (Tối 4-6-CN)

18h15-20h45

TỐI: 17/01 (Tối 2-4-6)

Số buổi: 40 buổi

17h30-19h30

Sáng: 29/01 (Sáng 2-4-6)

Số buổi: 40 buổi

09h00-11h00

 CƠ BẢN 2: Dành cho các bạn đã học hết quyển 3 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK3 hoặc đã học hết khoá cơ bản 1. Đầu ra chuẩn HSK4. (29 buổi)

Lớp dự kiến:

TỐI: 20/01 (Tối 3-5-7 ) 18h00-20h00

 CƠ BẢN 3: Dành cho các bạn đã học hết quyển 4 Giáo trình Hán ngữ, các bạn có trình độ HSK4 hoặc đã học hết khoá cơ bản 2. Đầu ra chuẩn HSK5. (29 buổi)

Lớp dự kiến: 25/01 (tối 3-5-7)

18h00-20h00

  Lớp UD (tiếng Trung ứng dụng): Dành cho các bạn mới tiếp cận tiếng Trung hoặc người bắt đầu có nhu cầu học tiếng Trung trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Chú trọng giao tiếp và tính sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Học xong vừa giao tiếp tốt vừa tự thi được HSK (40 buổi)

Lớp dự kiến:  31/01 Học tối 2-4-6:19h45-21h15

  Lớp HSK4, ôn luyện thi HSK4 (29 buổi)

Lớp dự kiến: 06/01 Học 3-5-7: 18h15-20h45

  Lớp HSK5, ôn luyện thi HSK5 (30 buổi)

Lớp dự kiến: 19/01 Học 2-4-6: 18h00-20h30

  Lớp HSK6: ôn luyện thi HSK6 (24 buổi)

Lớp dự kiến: 12/01 Học 2-4-6: 18h15-20h45

CÁCH THỨC LIÊN HỆ – ĐĂNG KÝ HỌC:

=> Đăng ký trực tiếp tại trung tâm

=> Đăng ký online – Chuyển khoản:

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử