Học tiếng Trung qua đoạn hội thoại (Phần 20)

Cùng học tiếng Trung qua những đoạn hội thoại ngắn nhưng cực hiệu quả cùng THANHMAIHSK nhé !!!

刘少华:哎,怎么了?

/Liúshǎohuá: Āi zěnme le?/

Lưu Thiếu Hoa: Ơ kìa, bị làm sao thế này

赵玉兰:你换个台试试。

/Zhào yù lán: Nǐ huàn ge tái shìshi./

Triệu Ngọc Lan: Cậu thử chuyển sang kênh khác xem sao

刘少华:别的台也这样。

/Liú shǎo huá: Bié de tái yě zhèyàng./

Lưu Thiếu Hoa: Kênh khác thì vẫn bị như thế thôi

赵玉兰:是不是电视机出毛病了?

/Zhào yù lán: Shì bù shì diànshì jī chū máobìng le?/

Triệu Ngọc Lan: Hay là ti vi bị hỏng?

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử