Cô Phạm T.Hồng Minh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

-2008-2011 : Thạc sỹ Hàn ngữ đối ngoại – ĐH Phúc Đán – Thượng Hải -Trung Quốc

-2002-2006: Đại học SP Quảng Tây – Quế Lâm – Trung Quốc

-1999-2002 : Trường PTTH Chu Văn An – Hà Nội

Cô Phạm Hồng Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:

-2006-2007 : Giáo viên thỉnh giảng trường HV Quan Hệ Quốc Tế + ĐH Phương Đông, dạy môn tổng hợp + nghe đọc

-2007- nay : Giảng viên chính thức ĐH Phương Đông, đã từng/ đang dạy các môn thực hành tiếng, HSK, nghe nhìn, tiếng Trung thương mại.

https://www.facebook.com/chongchongnguocchieugio

Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử