Cô Nguyễn Lệ Quyên

Cô Nguyễn Lệ Quyên – 1983

Chức vụ: Giảng viên Đại học Ngoại Ngữ ĐHQG HN – Tiến sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy: Ngôn ngữ Hán, đối chiếu Hán-Việt.

Thế mạnh: giảng dạy ngữ pháp, đọc, viết.

Chuyên dạy Lý thuyết tiếng, Viết, Tổng hợp

Tính cách: Sôi nổi, hoà đồng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập cho học viên. Luôn làm việc đúng nguyên tắc.

Phương châm làm việc: Làm việc có trách nhiệm và đảm đương tốt công việc được giao.

Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử